perjantaina, helmikuuta 16, 2007

Sam Inkinen

Sam Inkinen on työskennellyt Rovanimellä. Onko hän vielä siellä? Toimiiko siellä virassa? Maailmankansalainen Inkinen on kiertänyt eri puolilla maailmaa, luennoi ja kirjoittaa mediasta ja informaatioyhteiskunnasta. Inkinen työskenteli jonkin aikaa Kymenlaaksossa. Löydän kuvan, jossa "Sam Inkinen observing the city life of Barcelona some years ago", mutta vieläkään en tiedä, onko hän aktiivinen Rovaniemellä. Luen englanninkielistä tekstiä. Hän kiertää ja luennoi yliopistoissa eri puolilla Eurooppaa. Lyhyt esittely

TOHTORI INKINEN

Sam Inkinen (s. 1970) on tohtoriksi väitellyt mediatutkija, kirjailija, kolumnisti ja konsultti. Inkinen tunnetaan visionaarisena ja poleemisena ajattelijana sekä innostavana puhujana, jonka keskeinen pyrkimys on akateemisen teorian kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Inkinen on toiminut 1990-luvun alusta lähtien tutkijana ja opettajana mm. Vaasan, Lapin ja Oulun yliopistoissa sekä luennoinut aktiivisesti eri eurooppalaisissa korkeakouluissa. Tutkijana ja neuvonantajana hänen erityisosaamisensa liittyy mm. seuraaville alueille:
 • media- ja informaatioyhteiskunta
 • elämystalous
 • luovuus ja innovaatiot
 • verkostot, heimot, identiteetit
 • uusi mediateknologia
 • sisältötuotanto
 • elektroninen estetiikka

Sam Inkinen on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lukuisissa media- ja teknologia-alan kehityshankkeissa perehtyen varsinkin yhteisö- ja identiteettikysymyksiin sekä monikanavaisuuteen ja hybridimedian problematiikkaan. Vuosina 2001–03 hän vaikutti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjohtajana ja sen jälkeen Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutin toiminnanjohtajana. Tällä hetkellä Inkinen keskittyy asiantuntijaprojektiensa ohella nykykulttuuria käsittelevän esseekokoelman laatimiseen, joka ilmestyy vuoden 2007 aikana.

MEDIAPOLIS

Tohtori Inkinen on toimittanut yksin ja kollegojensa kanssa lukuisia tieteellisiä teoksia. Näistä mainittavimpia on kansainvälisesti arvostetun Walter de Gruyter -kustantamon julkaisema antologia Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication (1999) sekä teossarjat Mediatieteen kysymyksiä (Lapin yliopisto 1998–2001) ja The Integrated Media Machine (Edita & Lapin yliopisto 1999–2005).

TULEVAISUUS NYT

Tulevaisuusaiheista tuotantoa edustaa Henrik Bruunin ja Fredrik Lindbergin kanssa toimitettu antologia Tulevaisuus.nyt. Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet (Finn Lectura 2002), joka on ilmestynyt ruotsiksi nimellä Framtiden i nuet. Om konsten att möta det okända (Söderströms 2003). Kasvatuksen ja koulutuksen haasteisiin syvennytään mm. teoksessa Sivistyksen haaste. Kirjoituksia kulttuurista, kasvatuksesta ja teknologiasta (2003).

VÄITÖSKIRJA

Sam Inkisen laaja väitöskirja Teknokokemus ja Zeitgeist. Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde-virtauksia (1999) keskittyy uuden mediateknologian, informaatioyhteiskunnan ja digitaalisen kulttuurin ilmiökentän tarkasteluun. Tuoreemmasta kirjallisesta tuotannosta mainitsemisen arvoisia ovat kollegojen kanssa toimitettu uutuusteos Minne matka, luova talous? (2006), Matti Itkosen ja V.A. Heikkisen kanssa toimitettu 640-sivuinen antologia Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä (2004) sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteeseen keskittyvä Eesti ja uus Euroopa / Viro ja uusi Eurooppa (2006).

Populaarille yleisölle suunnatuista tietokirjoista esimerkkejä ovat mm. teokset Tekno – digitaalisen tanssimusiikin historia, filosofia ja tulevaisuus (1994) sekä kulttuurituristeille tarkoitettu Helsinki Culture Guide (1996). Kaunokirjallisuuden osalta mainitsemisen arvoinen on yhdentyvän Euroopan hengessä kirjoitettu matkakirja Uuden Euroopan Sinfonia (1993).

Journalistin, reportterin ja aikalaistarkkailijan roolissa Sam Inkinen on laatinut runsaasti populaareja lehtiartikkeleita eri aihealueista. Hän on avustanut eri tiedotusvälineitä ja toiminut lukuisten eri medioiden kolumnistina. Sam Inkinen on matkustanut runsaasti ja käynyt tieteellisten ja journalististen tutkimusmatkojen merkeissä noin sadassa maassa. Kirjailija Olavi Paavolaisen ja 1920-luvun tulenkantajien hengessä hän peilaa suomalaisuutta ja eurooppalaisuutta laajempiin maailmanlaajuisiin virtauksiin. Tohtori Inkinen luennoi mielellään matkakokemuksistaan kuten globaalista trendikartoituksesta ja kulttuurisemioottisesta löytöretkestä ”Maailman ympäri 40 päivässä”.


SHORT INTRODUCTION

Short introduction. Dr. Sam Inkinen (b. 1970) is a well-known Finnish media scholar, lecturer, writer, journalist and consultant. He lectures regularly in various European universities and acts as an advisor for several R&D projects. Sam Inkinen also writes columns and articles for several magazines. His areas of expertise include:

 • the media and information society
 • the experience economy
 • creativity and innovation management
 • networks, tribes, identities
 • new media technologies
 • content production
 • electronic aesthetics
Sam Inkinen has written, edited or co-edited dozens of books. He is the editor of, among others, the anthology Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication.

(Walter de Gruyter 1999). Mediapolis is a critical, multi-disciplinary anthology that discusses the theories, problems and possibilities of digital technology, computer interaction, hypertextual representation of knowledge, contemporary utopias, television broadcasting, semiotics of media and sexuality in the cyber age. Instead of technological determinism, this volume focuses on an analytical approach to contemporary media, future technologies and electronic environments.

Dr. Inkinen has co-edited the four-volume large The Integrated Media Machine (1999–2005) and the knowledge book Helsinki Culture Guide (1996). Publications also include Tulevaisuus.Nyt – Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet (Future.Now, The Challenges and Opportunities of the Risk Society, 2002) and his doctoral dissertation Teknokokemus ja Zeitgeist. Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde-virtauksia (The Techno Experience and Zeitgeist. Communities, Utopias, and Avant-Garde Trends in Digital Media Culture, 1999).

As a cosmopolite of the “global village” Dr. Inkinen has travelled extensively and visited one hundred countries on six continents during his trips and explorations.
Lähetä kommentti