torstaina, lokakuuta 25, 2007

Alueelliset innovaatiorakenteet

Tutkin uutta EAKR-ohjelmaa. Dokumentissa on 120 sivua. Tämä sopisi meidän Pohjois- ja Itä-Suomen toimintaohjelmaan.

Innovaatiotoiminnan ja alueellisten innovaatiorakenteiden vahvistaminen on erityisen haasteellista kaukana päämarkkina-alueilta sijaitsevassa harvaanasutussa Itä-Suomessa.

Elinkeinoelämän kehittyminen ja uuden yritystoiminnan sijoittuminen Itä-Suomeen edellyttää monipuolista verkostojen kehittämistä.

Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä niiden rakenteellisten aukkojen poistaminen ovat välttämättömiä Itä-Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Ohjelmakaudella 2000-2006 syntyneet osaamiskeskittymät ovat luoneet yrityksille toimintaympäristöjä, joissa innovaatioketjut toimivat ja luovat kehittyviä huippuosaamisen aloja.

Luodut osaamisen verkostot tutkimuslaitosten ja oppilaitosten sekä yritysten ja julkishallinnon kesken ovat muokanneet alueelle uutta innovatiivista toimintakulttuuria. Kehitys on saatu myönteiseen alkuun, mutta edellyttää jatkuvaa pitkäjänteistä työtä.

Ohjelmakaudella 2007-2013 haetaan edelleen innovatiivisia toimintamalleja prosessien vahvistamiseksi. Rakenteiden tulee olla yhtenäisesti toimivia ja tehokkaita.

Menestystekijöitä ovat riittävä ja oikein valittu erikoistuminen sekä tätä tukeva kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen.

Alueiden erikoisosaamista hyödynnetään maanlaajuisesti alueellisten innovaatio- organisaatioiden verkostoitumisen myötä. Toimintalinja täydentää kansallista innovaatiopolitiikkaa.
Lähetä kommentti