torstaina, lokakuuta 25, 2007

ESR Hankkeet Itä-Suomessa

ESR-ohjelman kautta mm. koulutustoimenpitein tai palveluyrittäjyyttä edistämällä.

Hankevalintakriteerit

Ohjelman yleisten valintakriteereiden lisäksi toimintalinjan hankevalinnoissa korostuvat hankkeet, jotka
 • parantavat alueen saavutettavuutta ja logististen järjestelmien toimivuutta,
 • parantavat alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta,parantavat elinympäristön laatua,
 • parantavat palvelujen sisältöä, laatua, tehokkuutta, saatavuutta sekä yhteistyötä kuntien ja
 • muiden palveluntuottajien kesken, lisäksi kokeilutoiminnan tulosten tulee olla laajennettavia
 • ja monistettavia (kokeiluosio)
 • vahvistavat muutoin yritystoiminnan toimintaympäristöä.

Rahoitusyhteenveto

EAKR
 • Kansallinen
Toimintalinjan hankkeet rahoitetaan syrjäisyyden ja harvan asutuksen perusteella saadusta erityisrahoituksesta.

Vastuuviranomaiset
 • Alueelliset ympäristökeskukset
 • LVM/ väyläviranomaiset
 • Maakunnan liitot
 • TE–keskusten työvoimaosastot
 • Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot

Tuensaajat

 • Kunnat ja kuntayhtymät
 • Kehittämisorganisaatiot
 • Osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset

Toteuttamisalue
 • Koko Itä-Suomi
 • Kestoaika
 • 2007 - 2013
Lähetä kommentti