sunnuntaina, lokakuuta 28, 2007

Mitä kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen sanoo Josekista?

Pohjois-Karjalan liittoJosek Oy, jonka tehtävänä on Joensuun seudun kuntien elinkeinopolitiikan kehittäminen ja koordinointi, on toiminut runsaan kuuden vuoden ajan.

Helge: Cuvia Informaatiojärjestelmä-hanke käynnistyi vuonna 2005. Teimme esiselvityksen Pohjois-Karjalan liiton toimeksiannosta.

Työ on ollut tuloksellista. Yritysten ja teollisten työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Elinkeinoilmasto on kaupunkiseudulla kohentunut.

Helge: Karjalaiset ovat mukavaa väkeä.

Joensuu on Oulun ja Tampereen ohella parhaita suurten kaupunkien sarjassa. Polvijärvi on puolestaan paras pienten kuntien ja Kontiolahti parhaiden joukossa omassa kuntasarjassaan.

Helge: Mielikuvakseni jäi, että strategiatyötä on tehty suurella joukolla ja tosissaan.

Kaupunkiseudun yritykset ja asukkaat luottavat itseensä. Rakentaminen Joensuussa on ollut viime vuosina erittäin aktiivista itse asiassa runsainta kaikki maakuntakeskukset huomioon ottaen. Tästä on hyvä jatkaa.

Helge: Lupasin Kakolle viime talvena, että tulemme jatkamaan Cuvia-kehitystyötä.

Elinkeinopolitiikan tehtävänä on osaltaan pitää yllä taloudellista toimeliaisuutta ja tulevaisuuden uskoa kaupunkiseudulla. Josek Oy:n johdolla on laadittu järjestyksessään kolmas elinkeino- ohjelma, joka ulottuu vuosille 2007-2010.

Helge: Pitkäjänteisyys näkyi ja tuntui. Vuoden 2005 jälkeen on tullut takaiskuja. Perloksen poistuminen Pohjois-Karjalasta on kova pala purtavaksi.

Sen laatimiseen on osallistunut pari sataa yritystoiminnan asiantuntijaa ja elinkeinopolitiikan vaikuttajaa. Elinkeinopoliittinen ohjelma on eräänlainen sateenvarjostrategia. Se ohjaa kaikkia elinkeinopolitiikkaa harjoittavia yhteisöjä ja yrityksiä kaupunkiseudulla.

Helge: Sateenkaaren alla oli paljon väkeä, sen muistan.

Elinkeinopolitiikan toimijoita on puolestaan lukuisia, joista kuntakentällä tärkeimpiä ovat Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy, kunnalliset kiinteistöyhtiöt, Karinvest Oy, Karelia Expert Oy jne.

Helge: Kirjoitin aikaisemmin tänään Josekista.

Uusi rakennerahastokausi on käynnistymässä ja sen lukuisat ohjelmat kuten EAKR, ESR, naapuruusohjelma, aluekeskusohjelma ja osaamiskeskusohjelmat ovat tärkeitä käytännön työvälineitä. Joensuun seutu tekee tiivistä yhteistyötä naapuriseutujen Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan kanssa. Elinkeino- ohjelma luo myös suuntaviivoja kansainväliselle toiminnalle ja lähialueyhteistyölle niin Karjalan Tasavallan kuin Pietarin alueen suuntaan.

Helge: Venäjä-osaamista on. Venäjä-yhteistyössä on edelleen paljon hyödyntämätönät potentiaalia.

Joensuun seutu elää mielenkiintoista ja haasteellista aikaa. Perlos Oyj lopettaa toimintansa, mikä tullee muodostamaan loven teollisten työpaikkojen määrässä ja vaikuttaa hetkellisesti heikentävästi työllisyystilanteeseen. Perlos Oyj on ollut kymmenien vuosien ajan menestystarina Pohjois-Karjalassa. Se on rakentanut hyvinvointia ja perustaa monelle muulle yritykselle.

Helge: Elämme muuttuvassa maailmassa, kriisit ovat myös mahdollisuuksia.

Teollinen ja ammatillinen osaaminen ei ole hävinnyt minnekkään Joensuun seudulta. Perlos merkitsee rakennemuutosta, mutta se tarjoaa samalla mahdollisuuden yritystoiminnan uuteen kasvu- ja kehitysvaiheeseen.

Helge: Holkerin rakennemuutos-seminaari järjestettiin Joensuussa 80-luvun lopulla.


Menetetyt työpaikat tulevat korvautumaan osittain samalla tai muilla toimialoilla. Syntyy lukuisa määrä uusia menestyviä yrityksiä. Nuorta työvoimaa on tarjolla kehittyville yrityksille.

Helge: Vanha kuolee ja tilalle tulee paljon uutta. Olen tästä samaa mieltä.

Nuorten ikäluokkien pienentyminen muodostaa erityisen haasteen Joensuun seudun ammatilliselle koulutukselle ja osaamisrakenteen kehittämiselle. Työvoiman saatavuus on 2010-luvun keskeisiä haasteita elinkeino-ohjelman suotuisassa toteuttamisessa.

Helge: Työvoiman saatavuus on muuttumassa suureksi ongelmaksi. Näemme sen ja kuulemme siitä omassa työssämme päivittäin.

Joensuun seudun yrityksillä on ollut kyky rakentaa menestystarinoita. Niiden rakentaminen on nytkin mahdollista. Elinkeino-ohjelma 2007-2010 on ohjenuora ja yhteistyöasiakirja meille kaikille elinkeinopolitiikan toimijoille, asiantuntijoille ja päättäjille yritysten ja asukkaiden menestykseksi ja koko seudun parhaaksi.


Kaupunginjohtaja
Juhani Meriläinen
Lähetä kommentti