sunnuntaina, lokakuuta 28, 2007

Tuotannolliset toimialat Pohjois-Karjalassa

1. Tuotannolliset toimialat Lähtökohdat

Joensuun seudun metalliteollisuus on vahvassa kasvussa ja suhdannenäkymät ovat edelleen hyvät. Koneenrakennus ja erityisesti liikkuvien työkoneiden tuotanto kasvaa voimakkaimmin.

Helge: Muistan kumipyörillä kulkevat suuret puutavaranosturit. Onko Timberjack edelleen vahvoilla? Sehän siirtyi amerikkalaisten haltuun.

Veturiyritysten ympärille syntyvien verkostojen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen mahdollistaa menestyksen myös jatkossa.

Helge: Kasvua vetävien yritysten voimistaminen tuo perässään muitakin. Totta!

Muovi- ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksen siirtyminen halvan kustannustason maihin toteutuu Perloksen osalta ja joiltakin osin todennäköisesti jatkuu myöhemmin muissa yrityksissä.

Helge: Muistan joensuulaisen pk-yrityksen tulevaisuudenuskoa sisältäneen radiohaastattelun.

Tämä aiheuttaa rakennejärjestelyjä sekä yhteistyön lisäämisen ja uusien liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien hakemista alan yrityksissä sekä tarvetta vahvistaa elinkeinorakennetta uusinvestoineilla muilla toimialoilla ja etenkin korkean jalostusasteen tuotteissa kaikilla toimialoilla.

Helge: Uusien kohderyhmien löytäminen.

Metsäteollisuudessa ns. perusteollisuuden merkitys on edelleen erittäin suuri johtuen alan merkittävästä viennistä. Saha-, levy- ja selluteollisuus muodostavat vahvan perustan toimialalle.

Helge: StoraEnson ja UPM:n päätökset nostavat tulevaisuudessa yksityiset sahat tärkeään rooliin. Mutta vain vahvimmat pärjäävät. Banaali kannanotto, mutta näin se menee.

Huonekaluteollisuuden kehitykseen on vaikuttanut voimakkaasti Ikean tilausten väheneminen Suomesta sekä huonekalujen tuonnin kasvu. Nämä muutokset ovat merkinneet huonekaluteollisuuden uudelleen järjestelyjä.

Helge: Design kunniaan. On aika irtautua lastulevyaikakaudesta.

Toisaalta rakentamisen - erityisesti pientalorakentamisen - volyymin lisäys tarjoaa puutuoteteollisuudelle runsaasti kasvumahdollisuuksia. Uhkana koko toimialalle on Venäjän puuntuonnin merkittävä väheneminen ja sen vaikutukset alueen teollisuuden raaka-ainehuoltoon.

Helge: Pienrakentamisen volyymi tulee todennäköisesti vähenemään. Vielä emme tiedä, miten raju muutos rakennuspuolelle on tulossa. Samalla tämä heijastuu kaikkeen rakennusalaan liittyvään.

Luonnonkiviteollisuuden vahvuuksia ovat varaavien vuolukivisten tulisijojen liiketoiminnan erikoisosaaminen sekä laadukas ja riittävä raaka-ainevaranto. Kasvua tukee jatkuvasti kallistuva energia.

Helge: Uusia tuulia tarvitaan. Kivi on raskas materiaali.

Metallien maailmanmarkkinahintojen nousu puolestaan avaa mahdollisuuksia kaivosteollisuuden uudelle tulemiselle.

Helge: Sotkamon Talvivaara hyvänä esimerkkinä.

Elintarvikeala elää kokonaisuudessaan murroksen aikaa. Tuonnin lisääntyminen sekä kaupan vahvistuminen ja kansainvälistyminen ovat selvästi lisänneet kilpailua. Vahvuutenamme on elintarvikkeiden puhtaus ja turvallisuus.

Helge: Vain pienet erikoistujat pärjäävät. Toisaalta elintarvikkeiden hinnat tulevat nousemaan. Mitä uutta tämä tarjoaa?


Lähetä kommentti