sunnuntaina, lokakuuta 28, 2007

Vahvoja aloja Joensuussa

Joensuun seudun elinkeino-ohjelman 2010 painopistealoja tarkastellaan toimiala- ja klusteripohjaisesti.

Valtakunnalliseen uuteen klusteripohjaiseen osaamiskeskusohjelmaan seudulta hyväksytyt neljä osaamisalaa eli

- metsäteknologia,
- biopolttoaineiden tuotanto ja jalostus,
- fotoniikka,
- materiaali- ja tarkkuusteknologiat

sekä tuotteistava rakentaminen muodostavat seudun ja koko Pohjois-Karjalan elinkeinojen osaamisen ja kehittämisen perustan.

Vahvoja tuotannollisia toimialoja ovat metalliteollisuus, muovi- ja sähköteknisten tuotteiden valmistus, metsäteollisuus, luonnonkivi- ja kaivosteollisuus sekä elintarvikeala.
Toimialoina, joissa nähdään merkittäviä kasvumahdollisuuksia sekä synergiaa muihin painopistealoihin, ovat informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT), hyvinvointipalvelut ja -yrittäjyys, sekä matkailu ja kulttuurituotanto.
Elinkeino- ohjelmassa keskitytään osaamisen ja yritystoiminnan synnyttämiseen ja vahvistamiseen näillä valituilla toimialoilla.

Muita seudun kannalta merkittäviä toimialoja kuten yksityiset palvelut, kuljetus ja kauppa ei tässä yhteydessä käsitellä laajemmin vaikka niillä on tärkeä asema seudun elinvoimaisuuden ja työllisyyden turvaajana.

Elinkeino-ohjelmassa käsitellään tarkemmin myös yrityspalveluja ja yrittäjyyttä, innovaatioympäristöä ja -rakenteita, kansainvälistymistä ja yhteyksiä sekä markkinointiviestintää.

Perloksen aiheuttama rakennemuutos vaikuttaa toimenpiteiden priorisointiin ja resurssien painotuksiin etenkin vuosina 2007 - 2008.


Lähetä kommentti