torstaina, lokakuuta 25, 2007

Yleislinjoja EKRS hankkeista

Hankevalintakriteerit:

Ohjelman yleisten valintakriteerien lisäksi toimintalinjan hankevalinnoissa korostuvat hankkeet, jotka
  • vaikuttavat alueen kilpailukykyyn ja työllisyyteen
  • parantavat alueen innovaatioympäristöjä ja –kapasiteettiä
  • synnyttävät ja hyödyntävät teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita
  • edistävät uuden osaamiseen liittyvän liiketoiminnan syntymistä
  • lisäävät verkostoitumista ja yhteistyötä
  • ovat yhteydessä alueen määrittelemiin strategisiin painotuksiin
  • toteuttavat ohjelman horisontaalisia teemoja
Lähetä kommentti