keskiviikkona, marraskuuta 28, 2007

Euroopassa 23 miljoonaa pk-yritystä: miten innovaattoreiden rahoitus hoidetaan?

Unionin 23 miljoonan pk-yrityksen osuus kaikista yrityksistä on 99 prosenttia, ja ne tarjoavat 75 miljoonaa työpaikkaa.

Joillakin teollisuudenaloilla, kuten tekstiilit, rakennus ja huonekalut, 80 prosenttia työllisyydestä on keskittynyt pieniin yrityksiin.

Rahoituksen saatavuus, myös riskipääoman, on olennaista innovatiivisten pienten yhtiöiden kasvulle.

EU:n päämajan käytävillä ymmärretään riskipääoman merkitys yrittäjä-henkisemmän Euroopan veturina. Useiden ehtojen tulee täyttyä, jotta riskipääomamarkkinat voisivat toimia tehokkaasti.

Asianosaisten tulee voida hyötyä täysimääräisesti yhtenäismarkkinoiden rahoituspalveluista, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja sidosryhmien välistä verkottumista täytyy kannustaa, riskipääoman investoijille tulee olla tarjolla kannustimia ja yleistä yrittämisympäristöä täytyy parantaa.

Vain joka toinen pk-yritys kykenee viemään projektinsa loppuun ilman pankkilainaa. Tutkimusten mukaan, suurin seitsemän kymmenestä pk-johtajasta katsoo, että pankki tukee yritystä riittävästi.

EU:ssa pohditaan, miten alueellisista ja innovaatio-ohjelmista saatavaa rahoitusta voitaisiin käyttää auttamaan yrityksiä, jotka eivät saa rahoitusta avoimilta markkinoilta.

Pankit tulevat myös jatkossa olemaan pk-yritysten rahoituksen keskeinen lähde.
Lähetä kommentti