sunnuntaina, joulukuuta 02, 2007

Terveysteknologia jatkaa kasvuaan

Terveysteknologia Suomessa on vahvasti kehittyvä ja muuntuva, sirpaleinen useamman liiketoimintasektorin muodostama toimiala.

Jonkin sektorin taantuessa toiset sektorit ovat lähteneet nousuun.

Kehittyneiden teollisuusmaiden markkinat ovat pitkälle saturoituneet, mutta uusia kasvun mahdollisuuksia on avautumassa kehittyvillä suurilla markkinoilla, kuten Kiina ja Intia.

Terveydenhuoltosektorin tehostamisen ja hoidon laadunvarmistumisen tarpeista on syntynyt markkinat terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Näiden tarkoituksena on integroida olemassa olevaa sekä hoidon aikana syntyvä tieto hoitoa ja prosesseja palvelevaksi informaatioksi.

Verkostoituminen ja yhteistyö suurten IT talojen kanssa on pienten suomalaisten yritysten mahdollisuus kansainvälistyä ja kasvaa globaalisti.

Lääkekehityksen rinnalle on Suomeen kehittynyt monipuolinen kirjo lupaavia bioalan yrityksiä. Tällä hetkellä yrityksiä on noin 150, joista noin 100 on biotekniikkaa tai siihen läheisesti liittyiä tekniikoita hyödyntäviä yrityksiä.

Noin neljäsosa bioyrityksistä on lääkekehitysyrityksiä tai niiden piirissä toimivia palveluyrityksiä.

Vastaava määrä yrityksiä on diagnostiikkasektorilla. Biomateriaalisektori (esimerkiksi bioteknologiaa hyödyntävät implantit) edustaa noin 10 % bioyrityksistä.

Lähes kaikki yritykset tällä tutkimusintensiivisellä alalla ovat pieniä liikevaihdolta alle 10 miljoonan euron liiketoimia.

Bloggaamme Mediracerista tietoa maailmalle.Lähetä kommentti