sunnuntaina, maaliskuuta 30, 2008

Ajattele yrityksesi menestykseen

"Kaikki tietävät, että yrityksissä onnistunut toiminta tekee tuloksen. Toiminta syntyy kuitenkin ajattelun seurauksena. Jos ajattelu on nurinkurinen, toiminta on myös, jolloin tekemisen määrä ei tuo menestystä", kirjoittaa Timo Rope.
 1. menestystä ei synny väärin tekemällä
 2. ei kannata tehdä vääriä asioita
 3. menestyksen reseptit ovat yksinkertaisia
Annetaan markkinointigurun jatkaa: "Rahat tulevat markkinoilta. Niitä ei tule, jos markkinointiin ei panosteta voimakkaasti. Selvä ero menestyvien ja ei-menestyvien välillä näkyy yritysjohdon suhtautumisessa markkinointiin."

Mitä markkinointi on?
 • Product
 • Price
 • Place
 • Promotion
 • Politics
Edelleen aivan liian usein markkinointi mielletään vain mainonnaksi tai myynniksi, jonka avulla pyritään kauppaamaan yrityksen tuotteita.
 1. markkinointi on ajattelutapa
 2. se näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa
 3. erillistä markkinointia yrityksessä ei edes tarvita, jos koko yritys rakennetaan markkinoinnillisesti ja markkinoinnilliseksi
Markkinoinnin ongelman on kulujen etupainotteisuus. Moni ajattelee, että markkinointiin panostetaan vasta, kun yritys on saanut rahaa. Rahaa tulee vain, jos on rohkeutta panostaa.
Lähetä kommentti