sunnuntaina, huhtikuuta 13, 2008

Kaupallistaminen

Jos yritys ei itse tunne hyvin liiketoimintakenttää, se voi delegoida osan uuden innovaation kaupallistamisesta toiselle yritykselle, joka tuntee toimialan liiketoimintalogiikan ja pystyy kantamaan taloudellisen riskin.
 • Tällainen toimintatapa on tyypillistä ohjelmistoliiketoiminnassa toimiville pienille yrityksille.
 • Miten monimutkainen asiantuntijaohjelmat tehdään tunnetuksi?
 • Miten useita abstraktiotasoja sisältävä osaamispalvelu avataan päätöksentekijöille?
Innovaatioon liittyvien tietämysperustojen kehitys on alkanut teknologisesta tietämysperustasta ja laajentunut vaiheittain käsittämään loppukäyttäjä-, brandi- ja liiketoimintalogiikkatietämysperustat. Muutokset tietämysperustojen osuudessa ohjelmistoinnovaation kehittämiseen muuttavat myös yrityksen valtarakenteita (Henderson and
Clark, 1990; Normann, 1971).
 • Tuotetason lisäksi tietämysperustoilla on operatiivinen ja strateginen taso.
 • Minne mennään myymään?
 • Ketkä ovat potentiaalisia ostajia?
 • Miten pitkälle omat resurssit riittävät?
Tuoteinnovaatio voi kohdata esteitä myös liiketoimintalogiikan suhteen. Esteet liittyvät ajoitukseen, kilpailijoiden reaktioihin, markkinapotentiaalin yliarviointiin ja innovaation
diversifioivaan vaikutukseen (Urban and Hauser, 1993).
 • Mitä radikaalimpi innovaatio on, sitä enemmän yrityksellä on ratkottavanaan liiketoimintalogiikkaan liittyviä haasteita.
 • Onko organisaatiolla tai verkostolla voimaa viedä innovaatio käytäntöön?
 • Osaamisen avaaminen ja kuvaaminen on vaativa tehtävä
 • Osaamista voidaan avata myös henkilöiden kautta: esitellään osaajat, jos tuotteen kuvaaminen on liian vaikeaa
Lähetä kommentti