perjantaina, marraskuuta 28, 2008

Ajankäytön hallintaa uusilla viestintävälineillä

Ajankäyttö.

Projekteissa joudumme miettimään miten voisimme paremmin hyödyntää uusia toimintatapoja, uutta tekniikkaa ja uusia työkaluja saadaksemme hyviä tuloksia aikaan ja tehostaaksemme ajankäyttöämme. Yhdessä työstettävät dokumentit ovat oleellinen osa tehokasta ryhmätyötä. Dokumenttien kommentointi- ja versiointiprosessit ovat kaikille selviä ja jokaisella on roolinsa mukaiset käyttöoikeudet. Tähän tarkoitukseen sovellamme Google Docsia.

Pikaviestimet.

Projektityö edellyttää yhdessä tekemistä. Kasvokkain vietettävä aika tulee jatkossa olemaan yksi projektiduunareidn rajallisimmista resursseista. Pikaviestinnällä ja verkkokokouksilla ei pelkästään leikata matkakustannuksia, vaan madalletaan viestinnän kynnystä ja mahdollistetaan ihmisten väliset kohtaamiset. Laitan tähän esimerkin omakohtaisesta etäraportoinnista. Esimerkkinä käytän Slush Helsinki 2008 tapahtumaa, jossa esiteltiin uusia innovaattoreita. Kirjoitin raporttia Loviisasta käsin. Seurasin Floobsin videostreamia. Lisätietoja Floobsista antaa Kaitsu! Tunnen hänet Jaikusta ja tiedän Floobsin, mutta emme ole koskaan tavanneet livenä.

Ei-formaalinen.

Vähemmän formaaleissa pikaviesteissä voidaan parhaillaan jakaa ajatuksia aivan kuten naamatusten käytäväkeskusteluissa. Katso esimerkinä tästä yritysten rahoituskeskustelua Jaikun Piksu-kanavalla. Samasta teemasta keskusteltiin myös Janne Saarikon thredissä. Jannen tunnen vuosien takaa. Olemme bloganneet Kauppalehdessä marraskuusta 2006 alkaen, mutta tapasin hänet vasta "yhdeksän samuraita" tilaisuudessa tänä syksynä. Siinä yhteydessä tiivistyi taloudesta kirjoittavien yhteistyö Piksussa.

Viestinnästä.

Työkalujen perinteinen alue, aikataulu-, resurssi- ja kustannushallinta muodostaa vain pienen siivun projektipäällikön työajasta. Viestintä ja vuorovaikutus vievät suuren osan. Viestinnän kenttä on sotkuinen ja sisältää paljon haitallista ylimäärää. Ihmisten välistä toimivaa vuorovaikutussuhdetta ei mikään teknologia voi korvata, mutta nykyaikaisista työvälineistä ja - tavoista löytyy paljon projektityön ja -viestinnän tuskaa helpottavia asioita.

Joukkoälyttämistä!

Työyhteisön pitäisi kannustaa työntekijää jakamaan omaa osaamistaan, jotta organisaatio yhdessä olisi viisaampi. Hyvä arkinen dokumentin- ja osaamisenhallinta antaa organisaatiosta tehokkaan kuvan, kun yllättäviinkin tietotarpeisiin pystytän reagoimaan nopeasti.

Projektoinnin historiaa.

"Projektien suunnittelun ja seurannan ohjelmistotyökalujen kauppa ja käyttö alkoi laajemmin 1980 luvun alkupuolella. Ensimmäiset kohteet, kuten ydinvoimalaitosten kunnossapito, olivat erinomaisia investointeja. Runsaasti yksityiskohtia sisältävälle suunnittelulle tuli tuki, jonka avulla läpimenoajat lyhenivät radikaalisti. Projektien määrän ja kypsyystason kasvaessa vuosituhannen vaihteeseen mennessä projektisalkun hallinta toi tullessaan merkittäviä parannuksia pullonkaulojen ja resurssien hallintaan. Parhaat tulokset projektitasolla näkyivät henkilöresurssien kuormituksen tasaantumisena ja yllätysten vähenemisenä," opetettiin projektipäivillä.

Jaiku hakumoottori

Sain äsken tiedon Jaiku-hakumoottorista. Ruotsalaiset kyselivät aiheesta sopivasti tähänkin teemaan liittyen: vassaeggen frågade,

"Finns det verkligen inte en sökmotor för Jaiku?"

Lähetä kommentti