keskiviikkona, marraskuuta 19, 2008

Hyvinvointa, hoivaa ja terveydenhoitoa

Meillä hyvinvointi (Wellness), hoivapalvelu (Care) ja terveydenhoidon (Healthcare) kehittämisohjelman puitteissa tehtävä kehittämistyö jakautuu toiminnallisesti kolmeen päätyyppiin:

 1. innovaatiohankkeisiin, joihin sisältyy tutkimusta, kehitystoimia, neuvontaa ja koulutusta,
  - uuden teknologian hyödyntäminen
  - uusien toimintamallien käyttöönottaminen
  - joukkoälyn ja parveilun mahdollistama jatkuva innovointi
  - terveysteknologia, koti- ja itsehoito yhdistettynä esim. Internetiin mahdollistajana

 2. laajempaa yritys- tai toimijajoukkoa koskeviin HHT kehittämishankkeisiin sekä
  - ansaintalogiikat
  - verkottunut yhteistyö
  - palveluvoiman synnyttäminen
  - palvelujen monipuolistaminen
  - laadunvarmistus

 3. hoivapalvelu tai yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin.
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - ansaintalogiikat
  - riskianalyysit (kuntien ja yksityisten välinen yhteistyö ja tarjouskilpailut)
  - yrityskoon kasvattaminen, strategiset yhteenliittymät

Näiden rahoitus kanavoidaan pääasiassa Tekes, Sitra, TE-keskus kuuluvien ohjelmien kautta. Lisäksi hankkeita voi soveltuvin osin rahoittaa myös pääomasijoitusten kautta.
Lähetä kommentti