tiistaina, marraskuuta 18, 2008

Palveluretkikunta raportoi Loviisasta

Palveluretkikunta kokoontui tänään Ulrika-kodissa. Monista uusista asioista puhuttiin isolla joukolla. Paikalla oli useita kymmeniä henkilöitä, en laskenut määriä, mutta sukupuolijakauma näytti tällaiselta: kourallinen miehiä ja loput naisia. Kuvittelisin, että Ulrika-kodin ruokalassa oli vähintään koululuokallinen, ehkä vajaa 40 henkilöä.

Alla oleva raportti on osa pidempää julkaisusarjaa, johon teen jatkuvasti täydennyksiä. Pysykää kanavalla

Palveluseteli

 1. Siitä puhutaan edelleen uutena asiana
 2. Suurissa kunnissa palveluseteliä käytetään, alle 10 000 hlö vähän
 3. Sitä ei ole saatu pienillä paikkakunnilla päättäjien ja asiakkaiden tietoisuuteen
 4. Asenne- ja muuta koulutusta tarvitaan
 5. Kuntatyö mielletään turvalliseksi, muutosvastarintaa esiintyy kaikilla tasoilla

Julma totuus

 1. Kunnallisten palvelujen kilpailuttaminen ei välttämättä tue pieniä paikallisia toimijoita
 2. Yhteistä koulutusta tarvitaan, yhteisen kielen ymmärrystä kaivataan
 3. Hankintaosaamisen puute tunnustetaan
 4. Siihen tarjotaan lääkkeeksi vuoropuhelua ja koultusta

Kasvot palvelujen tuottajille

 1. Tiedotustilaisuuksia kaivataan: uutta tietoa yrittäjille
 2. Miten yrittäjien ja palvelujen tuottajien välinen yhteistyö saadaan pelaamaan
 3. Yrittäjärekisteri, palveluopas

Miten kummitustalo muutettiin palveluyritykseksi?

 1. Vanhojen ja tyhjien kiinteistöjen muovaaminen palveluyksiköiksi
 2. Alueellamme on siitä kokemusta
 3. Aikoinaan vanhat, sairaat ja köyhät haluttiin pois silmistä ja näkyvistä
 4. Palvelutalot siirrettiin kaupunkien ja kuntien periferiaan
 5. Asenteet ovat hiukan muuttuneet

Integroitumista ja innovointia


 1. Uuden ja vanhan yhdistäminen
 2. Palvelutuotannon ja turismin yhdistäminen
 3. Kovan hoidon ja pehmeiden palvelujen yhdistäminen
 4. Tuotantotaloudelliset näkökulmat
 5. Todellisten palvelutarpeiden oivaltaminen

Yksityinen ja kunnallinen

 1. Kuntien palvelut ovat lakisääteisiä ja rajautuvat rajalliseen toimintakenttään
 2. Yksityispuolella tarvitaan palvelujen monipuolistamista ja erilaistamista
 3. Kunnat eivät osta kaikkia palveluja
 4. Yrittäjien ei kannata ajatella, että kunta on ainut asiakas

Rahoitustarpeet

 1. Tällä alueella on paljon kehitettävää
 2. Vakaa toimintaympäristö
 3. Käyttäjiä tulee koko ajan lisää
 4. Palvelujen erilaistaminen on haaste
 5. Tuottavuus
 6. Innovaatiot
 7. Pienet uudistukset
 8. Radikaalit uudistukset

Uudet työmenetelmät

 1. Epäkonferenssit
 2. Parveilu
 3. Joukkoäly
 4. Verkottunut yhteistyö
 5. Command Control asenteen murtaminen
 6. Yhden asian liikeistä moninaisen ymmärtämiseen
 7. Massakustomointi
Laitan tähän omia linkkejä
 1. Wellsphere
 2. CTS - Carpal Tunnel Syndrome
 3. Mediracer Skandinavien
 4. Mediracer Point of Care
Lähetä kommentti