torstaina, marraskuuta 27, 2008

Terveydenhuollon tulevaisuuden haasteet

 • Terveydenhuollon haasteet: mikä on vaalimisen arvoista?
 • Miten tereydenhuollon tehokkuutta voidaan edistää?
 • Kokonaisuuden tarkastelun tarvitaan laajaa otetta
 • Miten avatan tietä uudistustyölle?
 • Tuleeko maailmanrannan kierto olemaan helppo? (Havukka-ahon ajatauksia)
 • Miten tulevaisuuteen pitäisi suhtautua?
 • Kaukoviisautta on harvalla
 • Näkemystä tulevaisuudesta tarvitaan
 • Toimia nopeasti muuttuvissa olosuhteissa
 • Yksittäinen toimija ei voi löytää ratkaisua
 • Kysymys on systeeminen haaste
 • Jokainen voi olla mukana ratkaisemassa terveydenhuollon muutoksia
 • Kansallinen arkkitehtuuri tarvitaan
 • Tarvitaanko lisää rahaa ja henkilöstöä
 • Se ei ole mahdollista jatkossa: paineet muutoksille ovat kovia
 • Supistuvat työssäkäyvät ikäluokat: paineet tulevat talouden puolelta
 • Kasvava eläköityvien joukko, olemme kasvavien haasteiden äärellä
 • Miten saadaan vähemmästä enemmän?
 • Voisimmeko luoda malleja muille kansakunnille?
 • Hyvinvointiyhtieskunnan peruskukorjaus tarvitaan
 • Hyvinvointiyhteiskunnan kunnon ja toimintakyvyn säilyttäminen on tarpeen
 • Asioita voidaan tehdä toisistaan poikkeavilla tavoilla
 • Miten palvelujen ennustettavuuta voitaisiin parantaa?
Lähetä kommentti