sunnuntaina, maaliskuuta 27, 2011

Hiljaisesta tiedosta kauppatavaraa

5t5d

Pystyykö hiljaisesta tiedosta kehittämään myyntikelpoista kauppatavara ? Aihe on kiinnostanut minua aina, mutta nyt on tarkoitus siirtyä sanoista tekoihin.

Kehitimme vuonna 1987 Irja Kallion kanssa konsultoinnin, koulutuksen, yritysanalyysin ja valmennuksen käyttöön 5T työkalun. Ongelmaa tai tehtävää tarkastellaan seuraavista näkökulmista: tieto, tunne, tahto, tavoite, toiminta. Jos joku näistä ontuu tai on epäselvä vaikeutuu tavoitteen saavuttaminen.

Viime kesän Qelluntai-tilaisuudesta lähtien olemme laajentaneet käyttöä. 5T taipuu nyt myös avoimessa innovaatioympäristössä ongelmanratkaisun apuvälineeksi, kun tehtävänä on roolipelien ja sosiodraaman keinoin avata kompleksisia pulmia, edesauttaa muutoksen etenemistä organisaatiossa ja ennen kaikkea pureutua näkymättömiin tulostekijöihin.

HISTORIAA

5T on tähän asti ollut hiljaiseen tietoon verrattava diagnostinen menetelmä, jota emme osanneet jakaa muuta kuin satunnaisissa seminaareissa ja pienryhmissä, joissa julkaisimme analyysejä ja raportteja. Emme tehneet 5T:stä suurempaa numeroa 1987 - 2010, joten samalla dokumentointi on puutteellista. Analyysit ovat yritys- ja tapauskohtaisia, joten avaaminen onnistuu vain yleistysten kautta.

Wikipedia: Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan hyvin henkilökohtaista tietoa, jota on vaikea jakaa. Se voi sisältää esimerkiksi jonkin taidon, esimerkiksi miten ommellaan takki. Tätä ei voi helposti selostaa tekstinä ja kädestä pitäen opettaminenkin on vaikeaa. Hiljainen tieto on kokemuksen ja kehon tietoa. Käsitteen loi alun perin filosofi Michael Polanyi. Käsitteen toi suomalaiseen keskusteluun Hannele Koivunen teoksessaan Hiljainen tieto (1997), jossa hän käänsi englannin tacit knowledge -käsitteen hiljaiseksi tiedoksi.


Hiljaisen tiedon vastakohta on eksplisiittinen eli käsitteellinen tieto, jota voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti samoin kuin viestiä ja jakaa. Lääkärin diagnoosi on osittain hiljaista tietoa, osittain eksplisiittistä tietoa, joka voidaan kirjoittaa lääkärikirjoihin.
Helge: Haasteena on, miten saamme hiljaisen tiedon näkyväksi. Olen yrittänyt dokumentoida 5T:tä kuvien avulla. Heikki Hallantien demoista on Jarmo Lahti, Kurt Linderoos alias Mr. PersonalEU ovat tuottanut useita videoita. Dokumentointia pitää parantaa ja selkiinnyttää. Parhaiten 5T avautuu KOKEMUKSEN kautta, osallistumalla ja tekemällä.

HELGE: Aiheen ympärillä käytävästä keskustelusta lisätietoja Qaikussa.

 

Lähetä kommentti