sunnuntaina, lokakuuta 06, 2013

Suomalaiset yritykset Unkarissa


Suomalaiset yritykset Unkarissa: etabloituminen, investoinnit ja yhteisyritykset.

Suomalaisyritysten investoinnit Unkariin ovat miljardin euron luokkaa ja vientiä Unkariin harjoittaa arviolta 350 vientiyritystä. Suomalainen elinkeinoelämä on etabloitunut vahvasti Unkariin. Unkarissa toimii noin 200 suomalaista yritystä, tytäryhtiötä tai agentuuria.

Tuotannollisia yrityksiä on vajaat 20, joista suurimmat ovat

Nokian puhelintehdas ja siihen liittyvät alihankintayritykset Länsi-Unkarin Komáromissa, Nokia-Siemensin verkkokauppa ja tuotekehitystoiminnat Budapestissa ja Rautaruukin tehtaat Biatorbágyssa ja Jászberényssä.

Lisäksi Unkarin johtava aikakauslehtikustantaja on Sanoma Budapest. Muita tuotannollisia suomalaisinvestoijia ovat muun muassa

kylmäkaappeja valmistava Helkama-Forste Tatassa, Stora Enson pakkaustehtaat Pátyssa ja Komáromissa ja Mecanovan ja Scanfilin hienomekaniikkalaitokset Kecskemétissä ja Biatorbágyssa.

Suomalaisyritykset ovat Unkarissa myös merkittävä työllistäjä. Suomalaisyritysten arvioidaan työllistävän Unkarissa noin 15 000 työntekijää suhdanteista riippuen.

Ulkomaisia investointeja on aikaisemmin houkutellut Unkariin muun muassa suotuisa maantieteellinen sijainti, nopea talouskasvu, hyvä infrastruktuuri, edulliset tuotantokustannukset, koulutettu ja suhteellisen edullinen työvoima, verotus ja investointien kannustinjärjestelmät sekä hyvin edennyt yksityistäminen.

Talouskriisi ja veronkorotukset ovat kuitenkin vaikeuttaneet ulkomaisten yritysten asemaa Unkarissa.

Lähetä kommentti