tiistaina, lokakuuta 29, 2013

Tietoyhteiskunta kaipaa uudenlaista peruskoulua - Mielipide - Helsingin Sanomat


Huoli Suomen globaalista kilpailukyvystä kohdistuu tietoyhteiskunnan kehitykseen ja koulutusjärjestelmään. On ennakoitu, että 15 vuoden kuluttua yli puolet bruttokansantuotteesta on digitaalisessa muodossa tietoverkoissa. Talous- ja tuotantoelämä perustuvat yhä enemmän tiedon ja osaamisen jalostamiseen.

Parhaillaan valmistellaan laajaa ylioppilastutkinnon uudistusta. Vuonna 2019 ylioppilaskirjoitukset toteutetaan sähköisenä. Opetusalalla mennään reippaasti eteenpäin, mutta riittääkö se koko koulutusjärjestelmäämme ajatellen?

Tuoreessa EU-komission ICT-education-selvityksessä, jossa oli yhteensä 190 000 vastaajaa, Suomen koulujen todettiin olevan tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta niiden opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen on jäänyt jälkeen muista maista.

Asenteet näyttävät olevan esteenä toimintatapojen muuttamiselle, mutta myös varustamisessa uhkaamme jäädä jälkeen.

Tietoyhteiskunta kaipaa uudenlaista peruskoulua - Mielipide - Helsingin Sanomat


Kuva: Helge V. Keitel, KK-Net, Budapest, Hungary (12.10.2013)


Lähetä kommentti