maanantaina, marraskuuta 11, 2013

Tulevaisuuden pohdinnassa kannattaa tavoitella kokonaiskuvaa - Pääkirjoitus - Päivän lehti - Helsingin Sanomat

Val­tio­neu­vos­ton tu­le­vai­suus­se­lon­te­ko tä­hyää vuo­teen 2030. Äkil­lis­ten muu­tos­ten en­na­koin­tiin ai­ka­jän­ne on pit­kä.

Tu­le­vai­suus­ajat­te­lun teh­tä­vä on­kin ku­va­ta ny­ky­tren­dien seu­rauk­sia se­kä merk­ke­jä tren­dien muu­tok­sis­ta ja mah­dol­li­sis­ta yl­lä­tyk­sis­tä.

Tulevaisuuden pohdinnassa kannattaa tavoitella kokonaiskuvaa - Pääkirjoitus - Päivän lehti - Helsingin Sanomat

Picture: Helge V. Keitel, KK-Net, Budapest "Sightseeing tour of Budapest" (2013)


Lähetä kommentti