sunnuntaina, joulukuuta 08, 2013

Koskenkylän analyysi: Talous hiipuu ja rakenneongelmat kärjistyvät - miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? - Uutissivusto - Perussuomalaiset

Suomen talous on ajautunut pysähtyneisyyden tilaan. Keskeiset tunnusluvut osoittavat, että olemme täysin pudonneet Saksan kelkasta. Lähestymme Italian ja Ranskan lukuja, kahta euromaata, jotka ovat luottoluokitusten laskun myötä lähellä kriisiä.
Vielä kymmenkunta vuotta sitten, toivuttuamme 1990-lu­vun alun lamasta ja Noki­an kulta-aikana, taloutemme oli Euroopan kärjessä ja me­nestystämme ihailtiin laajalti.

Tuolloinen kahdeksan prosen­tin vaihtotaseen ylijäämä suh­teessa bruttokansantuotteeseen (BKT) oli todella korkea ja ker­toi erinomaisesta kilpailukyvys­tä.

Työllisyysaste oli 71,5 pro­senttia oltuaan laman aikaan vain 64 prosenttia. Valtion vel­ka suhteessa BKT:een oli vain 35 prosenttia eli EU:n alimpia ja valtion budjetti oli tasapai­nossa.

Koskenkylän analyysi: Talous hiipuu ja rakenneongelmat kärjistyvät - miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? - Uutissivusto - Perussuomalaiset


Lähetä kommentti