maanantaina, toukokuuta 19, 2014

Skenaariotyöskentelyprosessi

Nykyisin suositellaankin ns. monitasoista skenaariotyöskentelyprosessin käyttöä. Ei välttämättä riitä, että skenaarioprosessia toteutetaan yhdessä liiketoimintayksikössä, vaan skenaariotyöskentelyn tulisi aktivoida ajattelua ja toimintaa useissa liiketoimintayksiköissä ja -ryhmissä.

Usein erillisten skenaariohankkeiden toteutus ei tuota toivottua tulosta, koska työskentelyn tavoitteiden pohdintaan ei käytetä riittävästi aikaa ja hankkeeseen ei oteta mukaan riittävästi erilaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä.

Mukaan tarvitaan erilaisia toimintoja, erilaisia prosesseja ja erilaisia ihmisiä organisaation eri toiminnoista. Moniulotteinen ajattelu on välttämätöntä kompleksisessa liiketoimintaympäristössä. 

Globalisaation myötä toiminta ja toimintaympäristöt muuttavat kompleksisimmiksi ja ennakoinnille asetettavat laatuvaatimukset kovenevat.

Ennakointi ei ole koskaan itsetarkoituksellista ja se ei saa olla pönöttävä ja strateginen perusriitti. 

Skenaariotyöskentelyn tulisi palvella päätöksentekoa ja organisaation eri toimintojen kehittämistä. 

Skenaarioanalyysi edellyttää toimintaympäristön trendien ja yrityksen kannalta keskeisten ajurien tunnistamista. 

Vasta tämän jälkeen voidaan hahmottaa järkeviä skenaarioita.

Lähetä kommentti