tiistaina, syyskuuta 16, 2014

Poisoppiminen

Jotta Suomessa syntyisi merkittäviä radikaaleja innovaatioita, organisaatioiden tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän aktiivista huomiota poisoppimisen mahdollisuuksiin organisaatiossa, organisaation ”muistin” toimivuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen organisaatiossa.

Nämä kolme asiaa vaikuttavat suoraan radikaalien innovaatioiden toteutumiseen. Nämä kolme asiaa ovat myös strategisia kysymyksiä tiede- teknologia- ja innovaatiopolitiikalle.

Jos organisaation rakenteet ovat jäykkiä, eikä poisoppimisesta tule mitään sekä myös organisaation resurssikäyttö on jäykkää, ei merkittäviä radikaaleja innovaatioita yleensä synny. Nämä kolme asiaa voivat estää radikaalien innovaatioiden synnyn. 


Isojen muutosten aikaansaaminen edellyttää poisoppimista. Tämä asia kannattaa pitää mielessä, jos Suomessa halutaan nähdä tulevaisuudessa enemmän radikaaleja innovaatioita ja kehittää yrityksiä aikaisempaa kilpailukykyisemmiksi.

Yhteiskunnassa kulttuuri, normit, arvot ja rakenteet joko tukevat tai ne estävät luovuuden kehittymistä innovatiivisiksi palveluiksi ja tuotteiksi. Jäykkiin järjestelmiin, rakenteisiin ja erityisesti sellaisiin toimintamalleihin, jotka estävät poisoppimista, on puututtava määrätietoisesti. 

Tämä ei ole yksilötasolla helppoa, koska poisoppiminen edellyttää useimmissa tapauksissa siirtymistä henkilökohtaiselle epämukavuusalueelle. Lähetä kommentti