sunnuntaina, marraskuuta 23, 2008

Uuden tiedon konstruoiminen, mallintaminen ja toimintatutkimus

Tiedonkäsitysulottuvuudet

Risto Patrikainen opettajuuden laatu verkkosivulla on mielenkiintoista, tiivistettyä tietoa oppimisesta. Mietin tässä, miten alla olevaa tulisi soveltaa toiminssamme. Kirjoitin toisaalla, vähän aikaisemmin, pääomasijoittajien kiinnostuksesta hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja pääomittamiseen. Pohdin samalla, miten mallinnamme bioenergian käyttöönoton liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen.

1. Kyvyt ja taidot.
 • kyky ajattelun, älyn, sosiaalisten ja viestintätaitojen sekä itseilmaisun kehittämiseen.
  - sosiaalinen media mahdollistaa joukkoälyn hyödyntämistä
  - sosiaaliset taidot, viestintätaidot ja verkostoituminen Internetissä
  - itseilmaisun kehittämisessä blogit ja sosiaalisen median työkalut

 • havainnomisen ja kommunikoinnin taidot, taito ilmaista ajatuksensa selkeästi.
  - meillä on meneillään tietovarastojen päivitysoperaatio (data mining)
  - otamme käyttöön uusia tiedon käsittelyn ja jalostuksen työkaluja

 • tiedon lähteiden käyttötaidot, tiedon prosessointitaidot ja kyky arvioida kriittisesti tietoa.
  - tietoa on tonneittain, mutta miten siitä seulotaan kultahiput ja timantit
  - vuorovaikutteisessa yhteistyössä jyvät karisevat akanoista
  - keskeustelu on Kuningas! (Conversation is the King!)

 • hyvät käytöstavat, taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä.
  - positiivinen ihmiskäsitys
  - halu parantaa maailmaa
  - kestävä kehitys
  - eettisesti oikeita asioita

 • taito käyttää hyväkseen uutta teknologiaa ja työnteossa tarpeelliset perustaidot
  - Internet
  - Moniviestimet


2. Tiedon sisällöt

 • tietoja elämänhallintaan liittyvistä arvo- ja moraalikysymyksistä, tietoja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, kohtuulliset tiedot kansallisesta kulttuuriperinnöstä.
  - hyvinvointi- ja terveyspalvelut
  - kestävä kehitys

 • kansainvälisen monikulttuurisen tuntemus, kestävän kehityksen näkökulmat.
  - KK-Network on sitä

 • teknologian ymmärtämiseen ja kriittiseen käyttöön liittyvät valmiudet.
  - Olli ja Maca tuovat lisävoimaa tähän

3. Tiedon luonne

 • opittavan tiedon kriteerit määritettävä tiedonalakohtaisesti, ymmärrettävän tiedon totuusarvon suhteellisuus ja mielenkiinto uusiutuvaa tietoa kohtaan sekä tiedon luovan soveltamisen taidot tärkeiksi ongelmaratkaisuissa ja oppiainerajat ylittävään tiedon integrointia.
  - uuden tiedon luova soveltaminen on entistä tärkeämpää
  - finanssi- ja reaalitalouden kriisi pakottaa maailmanlaajuiseen uudistumiseen
  - muutokset tulevat olemaan radikaaleja
  - siirtyminen bio-, palvelu- ja elämystalouteen
Lähetä kommentti