perjantaina, helmikuuta 12, 2021

Sahatavaran osuus, sahatavaran plus hakkeen osuus latvaläpimitan funktiona nelisahauksessa


Koolla on väliä. Sahatavaran osuus pienillä tukeilla on noin 40 prosenttia, keskikoisilla tukeilla hiukan yli 50 prosenttia ja suurilla tukeilla noin 58 prosenttia.

Sivutuotteiden, hakkeen ja purun, osuus kuorettomasta tukkien tilavuudesta laskien on pienillä tukeilla noin 60 prosenttia ja suurilla tukeilla hiukan yli 40 prosenttia. 

Tutkimuksen mukaan purun osuus vaihtelee noin 10 prosentista lähes 20 prosenttiin tukkikoosta ja sahausasetteesta riippuen. 

Tukin latvaläpimitan suureneminen vaikuttaa lievästi myös puruprosentin suurenemiseen. Keskimääräinen purun osuus tukkitilavuudesta on noin 14 prosenttia.
Ei kommentteja: