tiistaina, joulukuuta 02, 2008

Vanhusten palveluihin innovaatioita ja uutta teknologiaa

Paula Risikko, peruspalveluministeri, terveystieteiden tohtori, vanhustyöhön erikoistunut sairaanhoitoja kommentoi hiljattain: Ikääntyvässä Suomessa tarvitaan enemmän ikäystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä, eri-ikäisten kanssaihmisten tarpeiden, voimavarojen ja elämänkokemuksen huomioon ottamista, keskinäistä arvostusta ja välittämistä.

Tarvitaan konkreettisia tekoja, joilla turvataan ikääntyneiden mahdollisuus turvalliseen ja mielekkääseen elämään kotona myös silloin, kun kunto on heikentynyt.

1. Kotona asumista tuetaan
2. Vanhusten ongelman on yksinäisyys: ei aina ole niitä, jotka välittäisi ja kaipaisi
3. Kävelevä ”kauppakassi” innovaatiota kaipaa Paula Kokkonen (Helsinki)

Ongelmana on, saammeko työntekijöitä tarpeeksi tulevina vuosina, kun nyt on tapahtumassa suuri henkilöstön eläköityminen.

Väestö ikääntyy ja hoivan tarve lisääntyy. Vanhusten tarpeet ovat erilaisia ja henkilöstön on kyettävä mukautumaan uusiin haasteisiin. Hoidon perustana on

1. yksilöllisyys
2. asiakaslähtöisyys

Suurilla ikäluokilla on paljon sosiaalista pääomaa, jota pitäisi hyödyntää yhteiskuntamme hyväksi.
Lähetä kommentti